acmp2016

Change-konferensen i Dallas är avslutad.

Ta del av mina reflektioner i bloggen.